Kariéra

 

Pracovn ponuka do trvalho pracovnho pomeru :


- Pracovnkov do vroby a expedcie  aj nevyu?ench, radi zau?me, ikovnm ponkame monos? karirneho rastu, nstup mon ihne?. V prpade zujmu prosm kontaktujte kompetentnch pracovnkov:

Ing. Silvia Da?ov, tel. kontakt: 0908 293 856, danova@ppc.sk pre zujem v stredisku  Prievidza

Tom ?urina, tel. kontakt: 0905 828 515,  durina@ppc.sk pre zujem v stredisku Novky

Vlasta Kalnick, tel. kontakt: 0907 792 883, kalnicka@ppc.sk pre zujem v stredisku Martin 


Si tudent, dchodca alebo si chce popri zamestnan len privyrobi??

Poadujeme: vek min. 18 rokov, manulnu zru?nos?, zodpovedn prstup, bezhonnos?

Pracovn ponuka do trvalho pracovnho pomeru : vodi?

Poiadavky:

- vodi?sk oprvnenie skupiny C

- prax v riaden nkladnch. motor. vozidiel

- tachografov karta

- kvalifika?n karta vodi?a

- dobr zdravotn stav

 

Ponkame:

- prca v stabilnej spolo?nosti

- bohat socilny systm

- platen vetky nad?asy

- odmeny pri prci nad rmec svojich povinnost

Zujemcovia o pozciu vodi?a prosm smerujte Vae otzky na vedceho dopravy, Ing. tefan Kukla; kukla@ppc.sk; tel.kontakt: 0905 848 851