Poslanie a vízia

 

Vízia spoločnosti

Naou vziou je sta? sa jednou z najvznamnejch pekrenskch spolo?nost na strednom Slovensku. Chceme by? uznvanou a zodpovednou firmou vo vz?ahu k naich odberate?om a zamestnancom, prostrednctvom ktorch chceme posilni? nae regionlne postavenie na trhu a budova? kvalitn image zna?ky PPC a.s.

Poslanie spoločnosti

Vetci sme jeden tm PPC tm, ktorho poslanm je zodpovedne poskytn? zkaznkom a odberate?om dodvky ?erstvch a kvalitnch pekrenskch a cukrrenskch vrobkov, na?as, s najvyou hodnotou, za primeran ceny, stara? sa o nich a zska? si ich dlhodob dveru.