Ocenenia

 

Certifikt solventnosti

Naa firma prela hodnotenm firiem, ktor sa vykonva z h?adiska ich ekonomickch vsledkov, z h?adiska pozcie na trhu a to ako na zem celej krajiny tak v zoh?adnen pozcie na trhu v rmci reginu. Zskan CERTIFIKT rad spolo?nos? medzi stabiln, serizne a spo?ahliv spolo?nosti, ktor si plnia vetky zvzky a povinnosti vo?i ttu.

 

Vynikajci chlieb 2016 - Dlh? 700g

 

Vynikajci nov vrobok 2016 - Kl?kov em?a

 

Sme hrd dritelia diplomu za najlep chlieb z remeselnej vroby pre rok 2013

 

Certifikt hodnotenia solventnosti

 

Pe?a? stability na rok 2015 a Protokol o zskan pe?ate stability

 

Pe?a? spo?ahlivosti a Protokol spolo?nosti

Aj my sme zskali certifikt - Pe?a? spo?ahlivosti od Nrodnho informa?nho strediska Slovenskej republiky. Verme, e aj na?alej budete nai spokojn zkaznci.